นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

        สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะ เดิมชื่อว่า “สมาคมครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ตามแนวเจตนารมณ์ของ ท่านอาจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา กับ ฯพณฯ รัฐมนตรี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนายสุวรรณ จันทร์สม ผู้อำนวยการกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2514 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท กรุงเทพมหานครและมีนายกสมาคมฯ คนแรกคือ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ดำรงตำแน่งระหว่าง พ.ศ.2515-2518

        ต่อมา ปี พ.ศ.2539 สมาคมฯได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า “ส.บ.ม.ท.” โดยมีภารกิจหลักที่จพส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสู่นักบริหารมืออาชีพที่ส่งผลให้สมาคมฯมีความเข็มแข็งเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นสูง พิทักษ์และปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจโดยจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานดีเด่น รวมทั้งจัดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้รับการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณในวาระที่เหมาะสม จวบจนปัจจุบัน ส.บ.ม.ท. มีอายุกว่า 45 ปีแล้ว สมาคมฯ ก็ยังมีความมั่นคงในอุดมการณ์ เป็นองค์กรที่ยังคงความเป็นมัธยมศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะร่วมปณิธานในการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติต่อไป


 

สำนักงาน สกสค. อาคาร 2 ห้อง 102 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2282 2890 โทรสาร 0 2628 7277.

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.saat2016.com