นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา" วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ROYAL CITY อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แบบสรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ROYAL CITY อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุ ราชการปี ๒๕๕๙

แจ้งปรับเพิ่มเติมกำหนดการประชุมสัมมนา 24-27ส.ค.2559 


 

หนังสือ เกษียณรำลึก 2559 ส.บ.ม.ท.
ดาวน์โหลด "ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย (การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย) ของฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลด "ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่าน ศน.ชาญ บรรยายในงานการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 
ดาวน์โหลด "ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่านพินิจศักดิ์ บรรยายในงานการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่  
ดาวน์โหลด "ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย (การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา)ของ ฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายในงานการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.saat2016.com