นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

  
ภาพรับโล่เชิดชูเกียรติ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อ 22 มกราคม 2561
มีคนดู 51 คน
  
  
  
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”
เมื่อ 22 มกราคม 2561
มีคนดู 15 คน
  
  
  
วันที่ 18-20 พ.ย.59ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา"
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559
มีคนดู 165 คน
  
  
  
วันที่ 24-27 ส.ค.2559 การประชุมสัมนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาไทย
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559
มีคนดู 142 คน
  
  
  
หนังสือที่ระลึกงานเกษียณ ส.บ.ม.ท. 2559
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559
มีคนดู 462 คน
  
  
  
นที่ 23ก.ค.2559การประชุม เรื่อง"บทบาทของ ส.บ.ม.ท.ต่อการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา"
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559
มีคนดู 106 คน
  
  
  
วันที่ 8-10 ก.ค.2559 กรรมการบริหารสมาคมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนฯ เตรียมพร้อมจัดประชุมสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559
มีคนดู 113 คน
  
  
  
วันที่17-18 มิ.ย.59 การประชุมกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ชุดที่ 23
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559
มีคนดู 121 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/1     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
Copyright 2016 by www.saat2016.com