นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๗)

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

 

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 22.1.2561 , อ่าน: 608
 
Copyright 2016 by www.saat2016.com