Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

คณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอแนวทางการทำงาน 

1. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของมัธยมศึกษา

2. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ผู้บริหารมืออาชีพ 

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา