Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เรียนสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เนื่องด้วยทางสมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทางสมาคมได้จัดทำสูทให้กับสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม โดยแบบ และสีสูท มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา