Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ประสานขอความร่วมมือสาขา ส.บ.ม.ท. ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ COVID-19  เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  # เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา