Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 

 

ขั้นตอนที่ 1 : สมาชิกสามารถ สแกน QR Code  หรือ >>>> กดที่นี่ <<<<  เพื่อไปยังหน้าลงทะเบียน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : สมาชิกเลือกหัวข้อ ตรวจสอบการลงทะเบียน จากนั้น พิมพ์ " ชื่อ - นามสกุล " ให้ถูกต้อง จากนั้นให้กดที่ "ตรวจสอบการลงทะเบียน " ( ห้ามพิมพ์คำนำหน้า หรือตำแหน่งใดๆ ลงในช่องค้นหาเนื่องจากระบบจะค้นหา รายชื่อสมาชิกไม่พบ )

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน หากสมาชิกต้องการ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้เลือกที่หัวข้อ  "ใบเสร็จรับเงิน"

 

 

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อสมาชิกกดที่ ห้วข้อใบเสร็จรับเงิน ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงิน พร้อมรายระเอียดต่างๆ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายระเอียดและความถูกต้องว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบถ้วนสมาชิกสามารถปริ๊นใบเสร็จชำระเงิน  ได้เลยครับ

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา