Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Download

Display # 

เอกสารสำคัญ ประกาศ และคำสั่ง ส.บ.ม.ท. การอบรมและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 50 ( hits : 100)

        เอกสารสำคัญ ประกาศ และคำสั่ง ส.บ.ม.ท. การอบรมและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 50    1.เอกสารการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม 2.เอกสารการมอบหมายงานคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 25 3.เอกสารการแต่งตั้ง...

แบบแจ้งจัดพิมพ์ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ( hits : 1908)

     แบบแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา หนังสือ “ผลการคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐”     Attachments: article_628.pdf[แบบแจ้งจัดพิมพ์ประชาสัมพันธ์สถานศ...

แบบสรุปการลงทะเบียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” ( hits : 2030)

       << คลิกที่นี่ >>       ...

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา" ( hits : 2357)

     หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา" วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ROYAL CITY อำเภอเมือง จัง...

แบบสรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ROYAL CITY อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ( hits : 1822)

       << คลิกที่นี่ >>       ...

รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการปี 2559 ( hits : 7515)

        Attachments: retire_2559.pdf[รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการปี 2559]777 kB ...

แจ้งปรับเพิ่มเติมกำหนดการประชุมสัมมนา 24-27 ส.ค. 2559 ( hits : 1876)

        Attachments: SAAT317-2559.pdf[แจ้งปรับเพิ่มเติมกำหนดการประชุมสัมมนา 24-27 ส.ค. 2559 ]232 kB ...

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย (การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย) ของฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( hits : 1665)

     ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย (การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย) ของฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมนาทางวิชากา...

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่าน ศน.ชาญ ( hits : 1665)

     ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่าน ศน.ชาญ บรรยายในงานการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียง...

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่านพินิจศักดิ์ ( hits : 1527)

     ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย ของท่านพินิจศักดิ์ บรรยายในงานการประชุมสัมนาทางวิชาการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา