Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ขั้้นตอนการลงทะเบียนทำบัตร สมาชิกฉลองครบรอบ 50 ปี ส.บ.ม.ท ( hits : 442)

     ขั้้นตอนการลงทะเบียนทำบัตร สมาชิกฉลองครบรอบ 50 ปี ส.บ.ม.ท   ขั้นตอนที่ 1  สมาชิกสแกน QR Code  ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถเข้าไปที่ เว็บไซท์   http://thaidigitalschool.com/saat_online/  เพื่อทำการลงทะเบียน   ขั้นตอ...

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ( hits : 105)

      ...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ( hits : 111)

     สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตามที่รัฐมน...

ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม ( hits : 164)

     ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗  ...

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ( hits : 279)

     สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ชิงถ้วย เลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร  พินะสา  ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ต วัลเล...

แจ้งสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ( hits : 2946)

     เรียนสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เนื่องด้วยทางสมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุ...

ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ( hits : 4559)

     ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (คร...

คณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( hits : 1126)

     คณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอแนวทางการทำงาน  1. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของมัธยมศึกษา 2. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ผู้บร...

ผังรายชื่อสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ( hits : 1466)

      ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา