Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ส.บ.ม.ท. เข้าร่วมการประชุมสภาอาเชียน +1 ครั้งที่ 36 ( hits : 300)

      ...

ประมวลข่าวกิจกรรมการสัมมานาวิชาการครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ( hits : 435)

     ประมวลภาพข่าวกิจกรรมการสัมมานาวิชาการครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565               ...

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ ( hits : 325)

      ...

เรียนเชิญสมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกท่านร่วมระดมทุนจัดสร้างอาคารสำนักงาน ( hits : 375)

     เรียนสมาชิก ส.บ.ม.ท. ที่เคารพ      คณะกรรมการบริหารชุดที่ 25 มีมติที่จะพัฒนาที่ดินของ ส.บ.ม.ท. ที่ได้รับบริจาค พื้นที่ 200 ตารางวา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานถาวร และมี...

ผู้บริหารที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ( hits : 2195)

     ผู้บริหารที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้ http://app.i-regist.com/v2/saat/index.php?r=member/register   ...

VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย" ( hits : 2316)

     VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย"        ...

แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท. ( hits : 1224)

     แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท.   สมาชิกสามารถเข้าไปทำแบบการประเมินเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์  :  แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาวิชาการและป...

ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตการเลือกตั้งที่ 5 และ ( hits : 870)

      1.ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 2.เอกสารการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งท...

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก ( hits : 2037)

      ...

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ( hits : 1753)

      ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา