Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรับรอง เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ >> คลิ๊กที่นี่


ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง
1. เลือกรอบที่ลงทะเบียนในส่วนถัดไป แล้ว
พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วคลิ๊กปุ่ม "ตรวจสอบการลงทะเบียน" ตามรอบที่ท่านลงทะเบียน
2. กรณีที่สถานะเป็น "ยืนยัน" ท่านจะสามารถคลิ๊กปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที
กรณีที่สถานะเป็น "ไม่ยืนยัน" หมายถึงท่านยังไม่ได้นำส่งหลักฐานการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
3. กรณีที่ข้อมูลใน ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้ที่ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล
ใบเสร็จรับเงิน"

  • ติดต่อ : N/A
  • เบอร์โทรศัพท์ (ID Line) : N/A
  • E-mail : N/A

พิมพ์ใบเสร็จงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2562

 เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน" และประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49

ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563  รอบที่ 1 คลิกที่นี่ >>

ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563  รอบที่ 2 หน้างาน คลิกที่นี่ >>


หมายเหตุ ค่าจองห้องพัก ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง

Attachments:
Download this file (SAAT_Letter_251120.jpg)หนังสือรับรองการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์[หนังสือรับรองการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์]60 kB
f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา